Amt für Ausbildungsförderung
Alexanderstr. 2
1. OG und 2. OG
95444 Bayreuth

Fax: 0921 151178919

Ansprechpartner

Amt für Ausbildungsförderung

Universität Bayreuth

Please select the desired contact person!

Irina Feller

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178923

feller.i@bafoeg-bayern.de

Annette Walter

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178925

walter.a@bafoeg-bayern.de

Monika Neise

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178924

neise@bafoeg-bayern.de

Andrea Dorner

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178922

dorner@bafoeg-bayern.de

Helga Svagr

Alexanderstraße 2 1.OG

0921-1511789-0

svagr@bafoeg-bayern.de

Stephanie Weber-Amhof

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178921

amhof@bafoeg-bayern.de

Stephanie Weber-Amhof

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178921

amhof@bafoeg-bayern.de

Heiko Rausch

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178926

rausch@bafoeg-bayern.de

Hochschule Amberg/Weiden
Hochschule Coburg
Hochschule Hof mit Abt. Münchberg

Please select the desired contact person!

Susanne Hoppert

Alexanderstraße 2 1.OG

0921 151178915

hoppert.s@bafoeg-bayern.de

Marco Scheunert

Alexanderstraße 2, 1. OG
95444 Bayreuth

0921 1511789-13

scheunert.m@bafoeg-bayern.de

Angela Seibt

Alexanderstraße 2 1.OG

0921 151178911

seibt@bafoeg-bayern.de

Verena Micklisch-Stahl

Alexanderstraße 2 1.OG

0921 151178914

micklisch-stahl.v@bafoeg-bayern.de

Ulrike Krauß

Alexanderstraße 2 1.OG

0921 151178910

krauss.u@bafoeg-bayern.de

Christina Täuber

Alexanderstraße 2, 2. OG
95444 Bayreuth

0921 1511789-27

taeuber.c@bafoeg-bayern.de

Carmen Kühn

Alexanderstraße 2 1.OG

0921-151178912

kuehn@bafoeg-bayern.de

Carmen Kühn

Alexanderstraße 2 1.OG

0921-151178912

kuehn@bafoeg-bayern.de

Heiko Rausch

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178926

rausch@bafoeg-bayern.de

Hochschule für Kirchenmusik

Please select the desired contact person!

Stephanie Weber-Amhof

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178921

amhof@bafoeg-bayern.de

Stephanie Weber-Amhof

Alexanderstr. 2 2.OG

0921 151178921

amhof@bafoeg-bayern.de